Nyheter

Flera boende har hört av sig gällande Telias förändrade avtal gällande tvillingkort. Nedan finner du information för att förtydliga vad som gäller framöver:

I vårt avtal ingår 2st. Tv-boxar som är programmerade kollektivt abonnemang med så kallad 99 kod och detta kostar inget extra. I vissa fall har boende tecknad egna abonnemang med så kallad 11 kod vilket innebär att man köper tilläggstjänster som faktureras den boende, detta har tidigare varit fritt upp till 5 enheter men kommer nu att kosta pengar. Det är alltså bara boende som tecknat 11 kod som har aviserats denna kostnad. Om man vill se på fler än 2 Tv apparater så måste man betala för tvillingkort. Om man har 2 Tv apparater varav 1 ligger på tvillingkort så kan man lägga över denna till det kollektiva kod 99 abonnemanget,  man kan således ta bort sitt tvillingkort via Telias Kundtjänst.

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Om du ställer upp en dörr i garaget se också till att stänga den efteråt då det är viktigt med stängda dörrar för fastighetens brand/skalskydd. Om du ser en dörr som står öppen i garaget, tack för att du stänger den!

 Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Branddörr skall hållas stängd & Branddörr skall hållas stängd

Det har blivit dags för föreningens årsstämma och planen är att vi samlas på innergården vid fint väder och vid sämre väder i garaget plan -2 vid elbilsplatserna. Med tanke på smittoläget vill vi uppmana till att enbart en från varje hushåll närvarar.

Och om du som medlem känner dig osäker på smittorisken så vill vi påminna om att du kan skicka ombud (som inte är i riskgrupp). På detta sätt kan du göra din röst hörd ändå. Om du vet med dig att du kommer bli trött av att stå rekommenderar vi dig att ta med en stol att sitta på. 

 

Årsstämma Lördag den 5 mars kl. 14.00 | Göteborgs Galoppsällskap

Då var det dags för vårens städdag. Vi samlas och hjälps åt att göra fint i föreningen.
Samling på innergården och efteråt blir det gemensam korvgrillning. 

På söndag 9/5 kommer även den mobila kretsloppscentralen (som Nacka Kommun står för) att besöka Ekudden (vid Ekudden 6). De kommer med två lastbilar kl. 15.00-16.00. Här kan man slänga mindre mängder grovavfall, smått elavfall, återbruk, textil, kläder och farligt avfall. Läs gärna mer om den mobila kretsloppscentralen på deras hemsida: Mobil kretsloppscentral | Nacka kommun

Det kommer också finnas en container som enbart är för vår förening på plats 7-9 maj vid vändplanen, Ekgränd 1. Viktigt att komma ihåg att man inte får slänga brandfarligt avfall eller elartiklar i den!   

 Vi vill även påminna om att märka upp din ev. cykel med lägenhetsnummer inför städdagen så att vi kan göra en genomlysning gällande vilka cyklar som används och inte.