Generell information
Som medlem i föreningen är det viktigt att du i god tid ansöker om tillstånd att få hyra ut din bostadsrätt i andra hand. En andrahandsuthyrning måste först godkännas av styrelsen innan den blir giltig. Styrelsen beviljar andrahandsuthyrningar i maximalt 9 månader i sträck och endast om ett giltigt skäl har angetts. Efter 9 månader måste en ny ansökan skickas in om andrahandsuthyrningen ska fortsätta gälla. En giltig anledning krävs för att få hyra ut sin bostadsrätt i andra hand. Om giltig anledning inte angivits eller om den inte kan styrkas kommer ansökan att avslås.

Läs noggrant igenom Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst innan ni ansöker om uthyrning av ert boende, kontakta gärna styrelsen om några frågetecken kvarstår.

Så gör du
Ansökningsblankett samt regler finner du nedan. Om du hämtar blanketten i Word-format så kan du fylla i blanketten direkt på datorn. Då slipper du skriva för hand, men du måste ändå skriva ut och signera blanketten innan du skickar in den till styrelsen. Lämna sedan ifylld blankett i föreningens postfack, som finns i entrén på Ekuddsvägen 6. Styrelsen kommer sedan att ta upp frågan på nästkommande styrelsemöte som oftast sker i början varje månad. Se till att vara ute i god tid.

Tilläggsavgift för andrahandsuthyrning
Enligt föreningens stadgar tas en tilläggsavgift ut från den som hyr ut sin bostadsrätt i andrahand. Tilläggsavgiften ligger på 10% av ett prisbasbelopp per år. Summan delas på 12 månader för att få fram hur mycket tilläggsavgiften blir per månad. Därefter kan tilläggsavgiften gångras med antalet månader som uthyrningen avser för att få fram en totalkostnad. Aktuellt prisbasbelopp går att hitta via internet och därefter kan den aktuella tilläggsavgiften räknas fram. Tilläggsavgiften debiteras för att täcka administrativa kostnader samt för att kompensera för att du som medlem ej kan delta i föreningsarbete.

Dokument

Icon representing an icon       

Ansökningsblankett  om andrahandsuthyrning som Word-dokument eller  PDF-dokument
Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning