Det är viktigt att du som medlem ansöker om tillstånd att hyra ut din bostadsrätt i andra hand. All uthyrning ska godkännas av styrelsen i förväg.

Enligt våra stadgar och ordningsregler ska andrahandsuthyrning vara godkänd av styrelsen. Föreningen beviljar tillstånd för max 9 mån sedan måste en ny ansökan skickas in om andrahandsuthyrningen ska fortsätta. 

Läs noggrant igenom Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst innan ni ansöker om uthyrning av ert boende, kontakta oss gärna om några frågetecken kvarstår.

Så gör du
Ansökningsblankett samt regler finner du nedan. Om du hämtar blanketten i Word-format så kan du fylla i blanketten direkt på datorn. Då slipper du skriva för hand, men du måste ändå skriva ut och signera blanketten innan du skickar den till föreningen. Lämna sedan ifylld blankett i föreningens brevfack, som finns i entrén på Ekuddsvägen 6. Styrelsen kommer sedan att ta upp frågan på nästkommande styrelsemöte. Så se till att vara ute i god tid.


Avgift för andrahandsuthyrning
Enligt föreningens stadgar tas en avgift ut av den som hyr ut i andrahand, för nuvarande 10 procent av ett prisbasbelopp per år.
Detta för att täcka administrativt merarbete samt att kompensera för att du ej kan delta i föreningsarbete.

 

Dokument

Icon representing an icon       

Ansökningsblankett  om andrahandsuthyrning som Word-dokument eller  PDF-dokument
Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning