Vi har ett kollektivt bostadsrättstillägg tecknat till vår fastighetsförsäkring genom Brandkontoret. Detta innebär alltså att det räcker att ha en en hemförsäkring utan bostadsrättstillägg. På så sätt har samtliga en försäkring som täcker skador i lägenheten på ytskikt och fast inredning vid vatten- och brandskador. Dessutom underlättas skaderegleringen när samma bolag handlägger såväl fastighetsskadorna som lägenhetsskadorna. Den egna hemförsäkringen täcker skador på lösöret dvs lös inredning möbler, kläder o dyl vid vatten- och brandskador i lgh. Således bör man även teckna en hemsförsäkring

Om det inträffar en skada som omfattas av föreningens försäkring ska detta omgående rapporteras till styrelsen, som tar kontakt med försäkringsbolaget i första skedet.


Omfattning bostadsrättstillägg

Försäkringsmoment Försäkringsbelopp
Högsta ersättning 500 000 kr per lägenhet vid varje skada.
Allriskskada 150 000 kr
Max åldersavdrag vid en skada   20 000 kr
Självrisk 1500 kr vid brand-, inbrotts-, hushållsmaskinskada, 3000 kr vid vattenskada

 

Vid andrahandsuthyrning
Andrahandsgäster rekommenderas att teckna en egen hemförsäkring.

Ladda ned

Icon representing an icon     

Fastighetsförsäkring för Bostadsrättsföreningar
Särskilt villkor för Bostadsrättstilläggsförsäkring