Fastigheten
Brf Ekuddshöjden består av två höghus med tretton våningar och tre låghus med två våningar, totalt 135 lägenheter. Under byggnaderna och gården finns ett parkeringsgarage i två plan med 231 parkeringsplatser. Garaget har in- och utfart via Järlaleden.

Uppvärmning sker med vattenburna radiatorer i varje lägenhet, radiatorerna är av typen tilluftsradiatorer. Byggnaden är ansluten till fjärrvärmenätet och har även frånluftsvärmeåtervinning via värmepumpar. Ventilationen sker med mekanisk frånluft. Byggnaderna uppfördes av Peab Bostad AB. Föreningen bildades 2008 och lägenheterna stod färdiga för inflyttning från och med hösten 2011.

Historia
Ekudden är ett område som bebyggdes under perioden 1958-1965, då fanns även ett postkontor och en livsmedelsaffär i området. Ett litet skogsparti lämnades kvar och i kanten på detta byggdes ett garage. När de sista etapperna i Järla Sjö var färdigbyggda av Peab hade företaget fått lov att bebygga detta skogsparti och skulle även inkorporera garaget i den totala lösningen. Då byggdes föreningens fastighet och garaget blev utvidgat till två plan. Inflyttning i Brf. Ekuddshöjden skedde mellan oktober 2011 och januari 2012.