Brf Ekuddshöjden består av två höghus med tretton våningar och tre låghus med två våningar, totalt 134 lägenheter. Under byggnaderna och gård finns parkeringsgarage i två plan med drygt 200 p-platser. Garaget har in- och utfart via Järla-leden.

Uppvärmning sker med vattenburna radiatorer i varje lägenhet, radiatorerna är av typen tilluftsradiatorer. Byggnaden är ansluten till fjärrvärmenätet samt har frånluftsvärmeåtervinning via värmepumpar. Ventilationen sker med mekanisk frånluft. Byggnaderna uppfördes av Peab Bostad AB. Föreningen bildades 2008 och lägenheterna stod färdiga för inflyttning från hösten 2011.

Historia
Ekudden är ett område som bebyggdes under perioden 1958-1965, då fanns även ett postkontor och en livsmedelsaffär i området. Ett litet skogsparti lämnades kvar och i kanten på detta byggdes ett garage. När de sista etapperna i Järla Sjö var färdigbyggda av Peab hade företaget fått lov att bebygga detta skogsparti och skulle även inkorporera garaget i den totala lösningen. Då byggdes föreningens fastighet och garaget blev utvidgat och nästan i två fulla plan. Inflyttning i Brf. Ekuddshöjden skedde mellan oktober 2011 och januari 2012.