Fastighet
Storholmen förvaltning
Telefonnummer: 08-520 252 00
Öppettider: Måndag-fredag 07.00-21.00

Felanmälan via formulär

Man kan ringa oavsett om ansvaret för felet ligger på bostadsrättsinnehavaren eller föreningen men om felet ligger under bostadsrättsinnehavarens ansvar debiteras innehavaren.

 

Akuta fel
Fastighetsjour 08-657 77 00
Mån-fre 21.00-07.00 samt dygnet runt på helger

Vid akuta fel som ej kan vänta. Om du ringer för sådant som du själv har Underhållsansvar för så får du bekosta utryckningen.

 

Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall
Ring 112 

 

Bredband, TV & Telefoni
Telia Kundservice Tel: 90 200
Mån-fre kl 08.00-2100
Helgdagar kl 09.00-17.00

Felsök här via Telias hemsida

 

Insekter/skadedjur
Anticimex Tel. 0752-451000
Mån-Fre 07.00-18.00

Vid problem, kontakta Anticimex i första hand. Sanering är kostnadsfri och bekostas via föreningens försäkring hos Brandkontoret.