Nyheter

Utdebitering av el
Stigande priser på den turbulenta elmarknaden gör att utdebiteringen i föreningen måste höjas, från och med september, till 3,50 kr/kWh inkl. moms. Förändringarna på elmarknaden gör att utdebitering av el i föreningen kan ändras mer frekvent framgent. Styrelsen har avstämning av denna punkt varje månad. Ny debitering avser såväl hushållsel som laddplats i garage.

Balkonginglasning
Under september genomfördes inglasning av fem balkonger. Nu finns fyra nya intressenter anmälda, och vid den femte anmälan så genomförs ett nytt projekt av inglasning.
För mer info läs på hemsidan under Mitt boende/Balkonginglasning.

Städdag i föreningen
Påminnelse: På söndag 9 oktober är det städdag i föreningen kl. 10-12.

 

Hälsningar Styrelsen
Nacka 2022-10-05

Styrelsen har fått följande information från Telia idag 28 oktober:

"Viktig information om ditt tv-innehåll

Förhandlingar har pågått mellan oss och Viaplay Group. Vi har försökt in i det sista men Viaplay vill inte fortsätta diskussionerna och därför kommer vi tyvärr inte i mål med ett nytt avtal till 30 september, något vi är uppriktigt ledsna för då det påverkar dig som kund. Det här innebär att vi inte får sända Viaplays kanaler från den 1 oktober.

För tillfället ersätter vi med nytt attraktivt innehåll som passar både stor och liten. Med innehåll från bland annat C More, SF-kanalen, UEFA Champions League och nylanserade SkyShowtime finns något för alla smaker.

På telia.se/tvinfo hittar du alltid den senaste informationen. Här berättar vi också vilket innehåll du får istället och ger svar på vanliga frågor.

Hälsningar Telia"

 

Styrelsen har inga möjligheter att påverka denna förhandling utan där hänvisar vi frågor och synpunkter till Telia respektive Viaplay.
Kanaler från Viaplay som har ingått i vårt kollektiva avtal med Telia är TV3, TV6, TV8, TV10

 

Hälsningar Styrelsen
Nacka 2022-09-28

Information om utdebitering av vatten och el
Utdebiteringen för kallvatten ligger idag för lågt i förhållande till vad föreningen betalar och nivån måste höjas till 50 kr/m³ inkl. moms. Kostnaden kommer att få genomslag vid debitering av hyran i december 2022, för 3-månaders perioden september-november.
Utdebitering för varmvatten ligger för närvarande kvar på nivån 66 kr/m³ inkl. moms.

Med tanke på den turbulenta situationen på elmarknaden så kan styrelsen komma att behöva justera utdebiteringar med kort varsel. Just nu är debiteringen för el 2,50 kr/kWh inkl. moms, vilket är i linje med vår aktuella kostnadsnivå.

Sammanfattningsvis ser utdebiteringen för närvarande ut enligt följande (inkl. moms)
El 2,50 kr/kWh
Kallvatten 50 kr/m³
Varmvatten 66 kr/m³

Internet-router och digitalbox från Telia samt lägenhetspärm
Påminnelse: det är viktigt att veta att internet-router och digitalbox från Telia tillhör lägenheten/föreningen och ska lämnas kvar i bostaden vid utflytt. Likaså ska även den tillhörande lägenhetspärmen lämnas vidare till nästkommande ägare vid en försäljning. Säljaren är alltså ansvarig för detta och blir ersättningsskyldig om något saknas vi tillträdesdagen för köparen.

Städdag i föreningen
Planera in tid för höstens städdag, som äger rum söndag 9 oktober kl. 10-12. I samband med städdagen kommer det att finnas en container uppställd på Ekgränd mellan 7-9 oktober där grovsopor kan slängas.
Observera att alla typer av el-avfall, miljöfarligt avfall inte får läggas i denna container. Passa på att lämna sådant avfall hos kommunens mobila avfallsinsamling även det den 9 oktober, se info nedan.

Mobil kretsloppscentral
Den 9 oktober kl. 15-16 är Nacka kommuns mobila kretsloppscentral på plats vid vändplatsen Ekuddsvägen 21-23. Där kan du lämna sådant som inte får lämnas i föreningens miljörum, se mer information på www.nackavattenavfall.se/mobilkretsloppscentral

Sprängningar i vår närhet
Nu pågår sprängningar igen för nya tunnelbanan till Nacka, vilket vi hör och känner av. Vill du få meddelande via sms innan sprängning sker hittar du information om detta på
www.nyatunnelbanan.se

 

Hälsningar Styrelsen
Nacka 2022-09-08

Protokoll från föreningens årsstämma
Föreningens årsstämma hölls den 19 maj 2022 i Lavalhallen, Järla Sjö. Efter mötet serverades närvarande medlemmar en italiensk buffé för att fira föreningens 10-årsjubileum (skulle egentligen ha firats 2021 men av kända orsaker blev det inställt). Det blev ett trevligt tillfälle att träffa nya och ”gamla” medlemmar.

Nedan följer protokollet från stämman.

Protokoll föreningsstämma - 2022-05-19.pdf

Hälsningar Styrelsen
Nacka 2022-06-08

Hjärtstartare
Hjärtstartare har installerats invid anslagstavlor på entréplan i höghusen A och B. Dessa är avsedda att användas vid akut sjukdomsfall. Hjärtstartaren är aktiverad och klar att användas vid behov, man följer den självinstruerande (talande) instruktionen som startar vid användning. Så länge hjärtstartaren blinkar grönt är den redo att användas. Skulle den sluta blinka eller avge pip måste kontakt tas med företaget som levererat apparaten.

OBS! Skåpen till hjärtstartarna är larmade men vid akutläge bortse från detta.

Pris för el och vatten
Höjning av elpriser i lägenheter och elstolpar kommer att ske från och med 2022-06-01 och detta föranleds av elmarknadens allt högre priser. Nuvarande nivå har legat fast under en längre period och behöver nu justeras.
Elpriset per kWh kommer att bli 2,50 kr/kWh inkl. moms.

Pris för VV och KV ligger kvar på oförändrad nivå sedan höjningen 2021-06-01:
KV 50 kr/m³ inkl. moms
VV 66 kr/m³ inkl. moms

Tillägg till Ordningsregler
Vid årsstämman 2022-05-19 bifölls Styrelsens proposition om ett tillägg (punkt 14) i föreningens ordningsregler som lyder:

"På balkong eller uteplats hörande till lägenheten råder rökförbud."

Uppdatering av ordningsregler kommer att ske på hemsidan.

Anticimex
Varje medlem som är i behov av dosor mot silverfiskar måste personligen kontakta Anticimex. Detta ingår i vår försäkring utan självrisk. Vid kontakt med Anticimex ange försäkringsbolag Brandkontoret   och föreningsnamn Brf Ekuddshöjden.

Gästparkering
För att göra mer plats åt våra bilparkerande gäster kommer nya parkeringstillstånd för oss boende i föreningen att gälla. Dessa kommer att vara giltiga i 2 timmar och vara blåfärgade jämfört med tillstånden för gäster som är rödfärgade.

Automatiska dörröppnare
Om entréer med automatiska dörröppnare måste ställas upp för tillfälliga behov, såsom in-/utflytt, måste dörren öppnas manuellt med låsvredet/nyckel och inte via tryckknappen. Om inte detta följs kommer motorerna till dörröppnaren gå sönder.

Markarbete vid sopkärl
Buskar och växter kommer att planteras inom kort i slänten bakom sopkärlen vid Ekuddsvägen 6.

 

Styrelsen önska alla medlemmar en trevlig sommar!
Nacka 2022-06-08