Bygglov
Föreningen har ett gällande bygglov för balkonginglasningar.

Balkonginglasning
Balkonger som vetter mot väster samt öster har en inglasad hörna men kan, om så önskas, byggas ut så att balkonginglasningen blir heltäckande.

Vid inglasning av balkonger som vetter mot söder måste hänsyn tas till intilliggande balkong, utifall den har eller inte har balkonginglasning eller om den ska glasas in vid samma tillfälle. Om intilliggande balkong redan har balkonginglasning eller om båda balkongerna ska glasas in samtidigt måste en brandsäker skiljevägg monteras mellan balkongerna. Kostnaden för den brandsäkra skiljeväggen delas lika mellan de båda bostadsrättsinnehavarna. Om intilliggande balkong saknar balkonginglasning behövs ingen brandsäker skiljevägg. I detta fall räcker det med en vanlig skiljevägg. Observera att det i detta fall finns en chans att grannen som har den intilliggande balkongen glasar in sin balkong vid ett senare tillfälle. Om detta inträffar tillkommer halva kostnaden för den brandsäkra skiljeväggen eftersom det är ett säkerhetskrav ur brandsynpunkt. Kostanden för den brandsäkra skiljeväggen delas alltså alltid lika mellan de två bostadsrättsinnehavarna, oavsett i vilken ordning inglasningarna sker.

Vid inglasning gäller följande villkor:

  • Inglasningen måste vara av typen Faber vikglassystem.
  • Leverantören måste vara Hogstad Aluminium AB.

Intresseanmälan
Intresseanmälan för balkonginglasning sker via mail till styrelsen på .

I dagsläget finns det 3 st. intressenter. För att det ska bli ekonomiskt försvarbart brukar gränsen för minsta antalet intressenter ligga på ca 5 st. då en fast uppställningsavgift på ca 35.000 kr (varierar beroende på aktuell offert) delas lika mellan antalet intressenter som beställer balkonginglasning vid samma tillfälle. Ju fler balkonginglasningar som beställs vid samma tillfälle, desto mindre blir kostnadstillägget per inglasning för uppställningsavgiften.

Lister till balkonginglasning
Om en eller flera plastlister till balkonginglasningen har spruckit och gått sönder kontaktas styrelsen via mail på  för att se om det finns några nya lister att hämta ut. Styrelsen delar endast ut nya lister om det finns några extra lister kvar i förrådet. Skulle listerna vara slut bekostas nya lister på egen hand genom att kontakta och beställa dessa från Hogstad Aluminium AB.