Generellt
Valberedningen har som uppgift att nominera ledamöter och suppleanter till nästkommande års föreningsstämma. Valberedningens samtliga ledamöter väljs på föreningens årsstämma. Genom att ha en aktiv dialog med styrelsen och föreningens medlemmar vill vi bidra till ökad gemenskap och engagemang i föreningen.

Kontakt
I första hand kontaktas valberedningen på e-postadressen:

Ledamöter i valberedningen
Julia Abrahamsson
E-post:

Marie Fogman Göthberg
E-post:

Ta gärna kontakt med någon av ovanstående om du är intresserad av att  påverka ditt boende genom att medverka i styrelsearbetet.