El, kall- och varmvatten

Hela föreningen har gemensamt abonnemang. El, kall-, och varmvatten bekostas av den enskilde bostadsrättsinnehavaren och debiteras kvartalsvis tillsammans med bostadsrättsavgiften. I varje lägenhet finns en display som visar hur mycket man har konsumerat föregående dag, ackumulerat innevarande månad, samt föregående månad. Systemet handhas av Ngenic (tidigare CompWell) som rapporterar åtgång till vår ekonomiska förvaltare, som för upp det på hyresavien varje kvartal.


Varje lägenhet har ett eget lösenord för att kunna gå in här hos CompWell och läsa av den egna konsumtionen. Inloggning sker med uppgifterna: 
Fastighet: Ekudden
Användarnamn: 158-nnn (ditt lägenhetsnummer)

Om lösenord saknas kan man vända sig till styrelsen för att få hjälp att ordna med nytt lösenord.

OBS! Vid avflyttning är det viktigt att du som lägenhetsinnehavare gör avläsning samt avräkning med köpare gällande förbrukning fram till överlåtelsedatum.

 

Elsäkringar

HÖGHUSEN
I lägenhetscentralen sitter automatsäkringar, men om det har gått en huvudsäkring finns de utanför lägenheten. På cirka vartannat våningsplan har man samlat dessa säkringar. Säkringarna finns bakom den vänstra dörren mitt emot hissarna i hisshallen. Dörren öppnas med din lägenhets- och/eller förråds-nyckel. Om säkringarna inte finns på ditt våningsplan gå ned en eller två våningar.
 
Inne i lägenhetscentralen finns en skylt med ett lägenhets-Id, samma skylt sitter ovanför de tre säkringarna i hisshallen som hör till din lägenhet. 

Om det inte finns några reservsäkringar i skåpet - kontakta styrelsen.
 
LÅGHUSEN
Om en huvudsäkring gått i något av låghusen - kontakta styrelsen för åtgärd.
 

 

Värme

Värme ingår i bostadsrättsavgiften.
Värmesystemet är begränsat till maxtemperatur på +21°C i rummen. Om man vill kontrollmäta temperaturen i rummet mäter man luftens temperatur ca 1 meter in i rummet (från yttervägg) och ca 1 meter över golvet, där ska man uppnå ca 19 - 21°C.