Nyheter

Nyhetsbrev från Styrelsen maj 2023

Postboxar
Nya postboxar till låghusen är beställda och kommer att monteras under våren.


Byte av armaturer
Arbetet har påbörjats för ett utbyte till LED-armaturer och belysning i garage och allmänna utrymmen. Vid installation kan elektriciteten till dessa lampor behöva brytas vid kortare tidpunkter, vilket vi hoppas på förståelse för.


Städdag
Nu på söndag den 7:e maj är det städdag, vi hoppas att så många som möjligt kommer och gör en insats för föreningen. Container för grovsopor finns uppställd på Ekgränd 1 helgen 5-7 maj.


Årsstämma

En sista påminnelse om årsstämman som äger rum nästa vecka den 11:e maj i Nacka konferenscentrum, Griffelvägen 11. Stämman börjar kl. 18.30 och kaffe serveras från ca 18.15. Välkomna!


Flaggning
Styrelsen undrar om det finns någon medlem i föreningen som skulle vilja ta på sig ansvaret att hissa den svenska flaggan på flaggdagar? Uppdraget bör utföras av en medlem som oftast är hemma under flaggdagar för att kunna säkerställa att flaggan hissas upp och hissas ner vid rätt tidpunkter. Skicka ett mail till styrelsemailen eller hör av dig till någon av oss i styrelsen om uppdraget lockar.


Mobila kretsloppscentralen
Söndag 7:e maj kl. 15.00-16.00 kommer den mobila kretsloppscentralen till Ekudden vid vändplatsen Ekuddsvägen 21-23
Där kan du lämna farligt avfall mm som inte får slängas i föreningens grovsopscontainer. Mer info finns under följande länk till Nacka Vatten och Avfall:
https://www.nacka.se/48f898/globalassets/nackavattenavfall/dokument/avfall/mobil-klc-turlista-2023.pdf


Hälsningar Styrelsen
Nacka 2023-05-03