Nyheter

Styrelsen har nu skrivit på ett avtal med Telia som i förlängningen kommer innebära att medlemmar som vill uppgradera sin bredbandshastighet kan göra detta för en tilläggsavgift. I dagsläget är vi garanterade upp till 100 mbit/s. Innan detta blir möjligt rent tekniskt ska Telia byta ut vissa enheter och detta kommer troligtvis ske någon gång under våren. När allt är fixat går vi ut med ytterligare information.

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

 

Telia Bredband 100/100 | Zmarket

Läs mer...

Eftersom efterfrågan av möjlighet att ladda sin bil ökar kraftigt, har föreningen beslutat att installera ytterligare 10 ladd-platser i garaget. Dessa kommer att finnas mellan A- och B-husen på plan -1.

Installationen beräknas vara klar under våren 2021.

Vi vill nu att du, som är intresserad, anmäler detta intresse till Storholmen Parkering, tel. 0771-520 552 00. Gör detta snarast.

Under våren kommer den nuvarande prismodellen att ersättas av en ny. Bortsett från differentiering av kostnad för plats och el kan priserna för samtliga platser komma att justeras. Kostnad för plats kommer att vara olika för medlems första plats, eventuell ytterligare plats samt för externa hyresgäster.

Anledningen att vi gör detta nu är dels att efterfrågan av ladd-platser finns/förväntas öka samtidigt som vi erhållit ett bidrag från Naturvårdsverket vilket täcker 50% av installationskostnaderna. Sådant bidrag vet vi inte om det går att få i framtiden. Samtliga kostnader för garaget finansieras genom parkeringsavgifterna och drabbar inte boendekostnaden.

Detta kommer medföra att viss omplacering i garaget blir nödvändig. Initialt kommer platserna 201 - 210 att beröras. Kabeldragning kommer i detta skede också göras till platserna 211 - 228 samt 104 – 122.Dessa platser kommer därför att stå på tur vid framtida utökning av antalet platser.

 

Välkommen med din anmälan

 

Styrelsen för Brf Ekuddshöjden

Detta är ett ständigt återkommande problem (tyvärr) men om vi alla hjälps åt att hålla ordning i miljörummet så skapar vi högre trivsel och mindre irritation i föreningen.

Till nästa gång, du som har slängt dessa förpackningar, tänk på att platta till paketen innan så att det får plats mer i behållaren. Och om det är så att behållaren är full, vänta att slänga kartong i den tills den är tömd. 

Om du tex flyttar eller av någon annan anledning har många kartonger, rekommenderar vi dig att åka till tippen eller beställa hämtning med TipTapp så att du inte fyller upp flera behållare. Kika också på vilka datum den mobila kretsloppscentralen är på plats och passa på att slänga dina saker då. 

 

Låt oss hjälpas åt så att vi slipper inlägg likt dessa i framtiden!

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

 

Den mobila kretsloppscentralen består av två lastbilar med behållare för olika avfallsfraktioner. Här är hushållen välkomna att lämna:
  • Textilier och kläder till återbruk
  • Övrigt återbruk (t.ex. böcker, husgeråd och leksaker)
  • Smått elavfall
  • Farligt avfall
  • Mindre mängder grovavfall

Datum för 2021

21 februari söndag 15:00-16:00

9 maj söndag 15:00-16:00

10 oktober söndag 15:00-16:00