Nyheter

På söndag 10 oktober kl. 15.00-16.00 kommer den mobila kretsloppscentralen till Ekudden.

Här är hushållen välkomna att lämna mindre mängder grovavfall, smått elavfall, återbruk, textil, kläder och farligt avfall.

Det finns till exempel möjlighet att få en påminnelse via e-post om den mobila kretsloppscentralen genom att anmäla sin e-postadress på vår hemsida.

Mer information finns här: Mobil kretsloppscentral | Nacka kommun

Just nu pågår arbete med målning av diverse dörrar i fastigheten. Den nya färgen behöver lång tid att torka innan den är någorlunda tålig (kan ta upp till en vecka). Vi vill därför uppmana alla våra medlemmar att vara extra försiktig med dörrarna i den närmaste tiden!

 

Då var det dags för höstens städdag. Vi samlas och hjälps åt att göra fint i föreningen.
Samling på innergården och efteråt blir det gemensam korvgrillning. 

 Det kommer också finnas en container som enbart är för vår förening på plats 15-17 oktober vid vändplanen, Ekgränd 1. Viktigt att komma ihåg att man inte får slänga brandfarligt avfall eller elartiklar i den!   

 Vi vill även påminna om att märka upp din ev. cykel med lägenhetsnummer inför städdagen senast 10: oktober så att vi kan göra en genomlysning gällande vilka cyklar som används och inte.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Om dina gamla lister gått sönder kan du få nya genom att beställa via hemsidan, (Skicka in ärende), skriv gärna vilken våning och lägenhetsnummer som det gäller.

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen