På våning 1 i garaget under Ekgränd 1 finns ett litet hobbyrum som medlemmarna kan använda för mindre hobbyprojekt t.ex. målning eller snickeri.
Alla typer av verktyg och material som eventuellt krävs för ditt hobbyprojekt tillhandahålls av dig själv. Det är också en självklarhet att du städar hobbyrummet efter avslutat arbete.

Boka


Tillgång

Den vanliga nyckeln passar inte till hobbyrummet. Den som önskar låna rummet kan vända sig till styrelsen för utlåning av nyckel.