Generell information
På våning 1 i garaget under Ekgränd 1 finns ett litet hobbyrum som medlemmarna kan använda för mindre hobbyprojekt t.ex. målning eller snickeri.
Alla typer av verktyg och material som eventuellt krävs för ditt hobbyprojekt tillhandahålls av dig själv. Det är också en självklarhet att du städar hobbyrummet efter avslutat arbete.

Bokningsförfrågan skickas till styrelsen på


Tillgång

Din vanliga nyckeln passar inte till hobbyrummet. Nyckel lånas ut av styrelsen vid godkänd bokning.