Föreningen
Namn: BRF Ekuddshöjden
Organisationsnr: 769619-3262
Fastighetsbetäckning: Sicklaön140:6
Län: Stockholm
Kommun: Nacka
Område: Ekudden

Fastigheten
Uppvärmning: Fjärrvärme
Byggnadsår: 2011
Antal lägenheter: 135.
Förrådsutrymmen: finns på källarplan.

Parkering
Garaget består av 231 parkeringsplatser. De som bor i höghusen kan nå garaget via hiss i respektive höghus. De som bor i låghusen samt externa hyresgäster har tillgång till garaget via ingången vid Ekgränd 1 eller via ingången vid Ekuddsvägen 12. I garaget finns en trappa för att ta sig mellan plan -1 och -2. 

Hyran för personbil är 750 kr/månad, för MC/moped 250 kr/månad och för parkeringsplats med laddbox 1000 kr/månad exklusive el. Dessa priser gäller endast boende. Priser för externa hyresgäster finns på föreningens hemsida. För frågor som rör garaget samt uthyrning av parkeringsplatser vänligen kontakta 
Storholmen Förvaltning AB som förvaltar och sköter garaget åt föreningen.

Telefon: 08-520 252 00
E-post:
Hemsida: www.storholmendirekt.se

TV & Bredband
Föreningen har ett eget fastighetsnät. Avtal har tecknats med Telia för bredband, TV och telefoni. Det som ingår i månadsavgiften är Bredband 100 mbit/s, TV-paketet Lagom samt abonnemangsavgiften för Bredbandstelefoni. Ett abonnemang för Bredbandstelefoni kan tecknas via Telia. Kostnaden för telefonsamtal tillkommer.

El, kall- och varmvatten
El och vatten bekostas av bostadsrättsinnehavaren och debiteras månadsvis tillsammans med bostadsrättsavgiften. I varje lägenhet finns en display som visar den individuella förbrukningen. Systemet handhas av CompWell som rapporterar all förbrukning till föreningens ekonomiska förvaltare. Förbrukningen går även att läsa av via CompWells hemsida https://www.compwell.se/anvandare där varje lägenhet har ett eget användarnamn och lösenord. Vid flytt är det viktigt att göra en sista avläsning och reglera kostnaden med köparen fram till överlåtelsedatumet.

Gemensamhetsutrymmen
Föreningen tillhandahåller cykelrum och barnvagnsrum. Barnvagnsrummen är dock endast till för de som bor i höghusen då alla lägenheter i låghusen har större tillhörande förråd i loftgången. På gården mellan husen finns det fina grönytor, en lekplats, flera sittgrupper samt grillplats. Det finns även ett hobbyrum i garaget som medlemmar kan nyttja för mindre snickerijobb och dylikt. Styrelsen kontaktas för tillgång till hobbyrummet. Tvättstugan som finns på bottenvåningen på Ekuddsvägen 6 är endast till för de lägenheter som är 32 m² respektive 51 m² stora. Övriga lägenheter har egen tvättmaskin och torktumlare.

Sophantering
Hushållsavfall och matavfall slängs i de sopstationer som finns placerade vid vändplatsen på Ekgränd 1 samt bredvid miljörummet på Ekuddsvägen 6. De stora kärlen är för hushållsavfall och de mindre är för matavfall. OBS! Matavfall ska slängas i speciella papperspåsar som finns att hämta på utvalda ställen runtom i kommunen.

Föreningen har även ett miljörum för källsortering av tidningar, glas, kartong, plast och metall. På vårens respektive höstens städdag finns det tillgång till en container för sådant avfall som inte kan källsorteras i miljörummet (dock inte farligt avfall). Tre gånger per år (vid bestämda tider) kan du lämna ditt farliga avfall och smått elavfall till en mobil kretsloppscental som brukar stanna utanför Ekuddsvägen 6.

Bostadsrättstillägg
Föreningen har kollektivt bostadsrättsförsäkring via Brandkontoret. Det innebär att bostadsrättsinnehavaren endast behöver teckna en vanlig hemförsäkring utan bostadsrättstillägg.

Överlåtelse och pantsättning
Föreningens ekonomiska förvaltare SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum) hanterar alla föreningens ärenden som berör överlåtelse, lägenhetsförteckning och pantsättning av bostadsrätten. Handlingar för att ansöka om överlåtelse eller pantsättning av bostadsrätten skickas därför alltid till adressen nedan:

SBC
Box 226
851 04 Sundsvall

OBS! När ni söker pantsättning av er lägenhet ska ni själva eller banken ALLTID adressera pantsättningshandlingarna till adressen ovan.

Dokument & årsredovisningar

Ladda ned

Icon representing an icon   

Stadgar
Energideklaration
Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2020
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011