Namn: BRF Ekuddshöjden
Organisationsnr: 769619-3262
Fastighetsbetäckning: Sicklaön 140:6
Län: Stockholm
Kommun: Nacka
Område: Sicklaön

Fastigheten:
Uppvärmning: Fjärrvärme
Byggnadsår: 2011
Antal lägenheter: 134.
Förrådsutrymmen: finns på källarplan.

Parkering:
För de boende kommer man ner i garaget från bostadsrättsföreningens två höga hus. Som extern hyresgäst kommer du in i garaget via någon av de externa ingångar som finns (bla via Järlaleden). Garaget består av 221 parkeringsplatser.
Hyran för personbilar är 750 kr/månad,  MC/mopeder 250 kr/månad och för elbilsplats 1500 kr/månad. För frågor om garaget och frågor som rör hyra av parkeringsplats vänligen kontakta STORHOLMEN Förvaltning AB.

Telefon, vxl: 0771-786 746
E-post: 
Hemsida: www.storholmendirekt.se som förvaltar och sköter garaget för föreningens räkning. 

TV & Bredband:
Föreningen har ett eget fastighetsnät. Avtal har tecknats med Telia gällande bredband, tv och telefoni. Telias Lagompaket samt bredband och telefoni ingår i årsavgiften. Kostnader för telefonsamtal bekostas av lägenhetsinnehavare som själva tecknar abonnemang med Telia.

El, kall- och varmvatten:
El och vatten bekostas av den enskilde bostadsrättsinnehavaren och debiteras kvartalsvis tillsammans med bostadsrättsavgiften.
I varje lägenhet finns en display som visar hur mycket man har konsumerat innevarande dag, innevarande månad samt föregående månad. Systemet handhas av CompWell som rapporterar åtgång till vår ekonomiske förvaltare, som för upp det på hyresavin varje kvartal. Varje lägenhet har ett eget lösenord för att kunna gå in på CompWell och läsa av den egna konsumtionen. Vid avflyttning är det viktigt att göra avläsning samt avstämning med köpare gällande förbrukning fram till överlåtelsedatum.

Gemensamhetsutrymmen:
Föreningen tillhandahåller cykelrum och barnvagnsrum (barnvagnsrum är endast för boende i höghusen då alla i låghusen har ett eget stort förråd i loftgången). På gården mellan husen finns det fina grönytor, en lekplats och sittgrupp med grill. Det finns även ett hobbyrum i hus B som medlemmar kan använda för måleri -och snickarjobb eller annat som man inte vill arbeta med i lägenheten. För att få tillgång till rummet vänder man sig till styrelsen. Tvättstugan finns på bottenvåningen på Ekuddsvägen 6 och är endast till för de lägenheter som är 32 kvm respektive 51 kvm stora.


Sophantering:
Hushållsavfall och matavfall slängs i de sopstationer som finns placerade vid vändplanen på Ekgränd 1 samt bredvid miljörummet vid Ekuddsvägen 6. De större kärlen är för hushållsavfall och de mindre för utsorterat matavfall. OBS! Matavfall ska slängas i speciella papperspåsar som finns att hämta på utvalda ställen runtom i kommunen.

Föreningen har även ett miljörum för sortering av tidningar, glas, pappers-, plast - och metallförpackningar. På städdagarna finns det tillgång till containrar för sådant man vill slänga (dock inte farligt avfall). Tre gånger per år kan du lämna ditt farliga avfall och smått el avfall till en mobil insamling. En lastbil hämtar avfallet på bestämda tider enligt en turlista.

Bostadsrättstillägg:
Föreningen har kollektivt bostadsrättstillägg vid Brandkontoret. Detta innebär att ni endast behöver teckna en vanlig hemförsäkring utan tillägg.


Överlåtelse och pantsättning
Föreningens ekonomiska förvaltare SBC (Sveriges BostadsrättsCentrum) hanterar alla föreningens ärenden som berör överlåtelse, lägenhetsförteckning och pantsättning av bostadsrätten. Handlingar för att ansöka om överlåtelse eller pantsättning av bostadsrätten skickas därför alltid till adressen nedan:

SBC
Box 226
851 04 Sundsvall

När ni söker pantsättning av er lägenhet ska ni alltid själva, eller be banken, adressera pantsättnings-handlingarna till adressen ovan.

 

Ladda ned

Icon representing an icon       

Stadgar
Energideklaration
Årsredovisning 2019 
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017 
Årsredovisning 2016 
Årsredovisning 2015 
Årsredovisning 2014 
Årsredovisning 2013 
Årsredovisning 2012 
Årsredovisning 2011