Av brandsäkerhetsskäl får inget brandfarligt placeras i låghusens gångar. Vid händelse av brand är det viktigt att tänka på att varje lägenhet är en egen brandcell och att dörrar därför ska hållas stängda. Dörrarna till trapphuset ska alltid hållas stängda för att hindra brand- och rökspridning.

Många brandskador inträffar i hemmet. Ofta är det vardagliga saker som orsakar bränderna. Det kan vara en glömd platta på spisen, levande ljus, rökning, eller ett elfel.

Här följer några viktiga råd och tips om hur du kan minska risken för brand i din bostad, och hur vi tillsammans kan förebygga bränder i bostadsområdet. Tillsammans gör vi boendet tryggare!

Minska risken för brand

Hur brandsäkert bor du?

 • Varje bostad bör ha minst en brandvarnare. Helst fler!
 • Testa att din brandvarnare fungerar och var noga med att byta batterier.
 • Inga klämda sladdar, glapp i kontakter eller blinkande lysrör bör finnas i bostaden.
 • Ha inga levande ljus på TVn.
 • TVn ska stå fritt, inte vara inbyggd eller övertäckt.
 • TVn bör stängas av manuellt med knappen på apparaten, inte bara med fjärrkontroll.
 • Tändstickor och tändare bör förvaras utom räckhåll för barn.
 • Kontakten ska dras ur när du använt bryggare och andra elektriska apparater.
 • Inga maskiner bör vara igång när du lämnar bostaden.
 • Förvara inte brandfarliga vätskor i källare eller på vind.
 • Spisfläkt och filter bör hållas rena från fett.
 • Samla inte skräp och tidningar i trapphus, källare eller på vind.
 • Blockera inte trapphus, inga saker får ställas i trapphus, inga mattor utanför din lägenhetsdörr
 • Dörrar till förråd, källare och vind ska vara låsta.
 • Alla i familjen är insatta i hur de kan förebygga brand och hur de bör agera i fall att det börjar brinna.

 

Om det börjat brinna

Om man upptäcker en nystartad brand kan en snabb insats rädda liv. Nyckelorden är:

RÄDDA - VARNA - LARMA 112 - SLÄCK

Viktigast är att sätta alla människor i närheten i säkerhet. Rädda dem som är i direkt fara, och varna andra.

Kryp under röken.

Om det brinner någon annanstans i fastigheten och trapphuset är rökfyllt bör du invänta direktiv från Räddningstjänsten innan du lämnar lägenheten.

Om det brinner i någons kläder, se till att snabbt få ner personen på golvet och försök kväva elden med en filt, eller genom att rulla personen fram och tillbaka.

Om det brinner i en kastrull, flytta den från plattan och kväv elden med ett lock. Häll ALDRIG vatten på brinnande margarin eller olja, då exploderar fettet.

Om det brinner i TVn eller andra elektriska apparater, dra ur kontakten. Släck med handbrandsläckare eller vatten.

Stäng dörren om branden om du märker att den är för stor för dig att släcka.

 

I nedanstående dokument kan ni läsa mer om brandföreskrifter och andra viktiga upplysningar om hur brandsäkerheten i ert hem kan öka.

Ladda ned

Icon representing an icon        Brandskyddspolicy Brf Ekuddshöjden
Brandskyddsregler Brf Ekuddshöjden - Varför 
Brandskyddsinformation
Rutiner vid brand Brf Ekuddshöjden
Tips för att motverka brand
Skadeförebyggande åtgärder