Hushålls- och matavfall slängs vid någon av de två sopstationerna som finns placerade vid vändplanen på Ekgränd 1 samt vid Ekuddsvägen 6 intill det kombinerade lilla huset för miljörummet och cykelförråd.

De större kärlen är för hushållsavfall och de mindre för utsorterat matavfall. För tömningsintervall, se längst ner på denna sida.

OBS! Matavfall ska slängas i speciella papperspåsar som finns att hämta på utvalda ställen runtom i kommunen.

 

 

Föreningen har även ett miljörum (beläget vid Ekuddsvägen 6) för sortering av tidningar/returpapper, glas (färgat/ofärgat), pappers-, plast-, och metall-förpackningar. För tömningsintervall, se längst ner på denna sida.

Inget annat avfall är tillåtet att lämna i Miljörummet! 

Allt övrigt avfall måste man forsla bort själv till återvinningscentral eller spara i sitt förråd tills det är dags för föreningens höst- och vårstäddagar. På städdagarna finns det tillgång till container för sådant man vill slänga (dock inte farligt avfall eller el-avfall).

 

Några gånger per år kan du lämna avfall till en mobil insamling. Information kring när detta sker finner du på Nacka kommuns hemsida.

Det här kan du lämna i den mobila insamlingen:

  • Brännbart men inte mat- eller restavfall
  • Isolering, glas och porslin
  • Metall
  • Wellpapp
  • Farligt avfall
  • Kemikalier, t.ex. ammoniak och avkalkningsmedel
  • Elektronik (ungefär upp till en mikrovågsugns storlek)
  • Textilier och kläder till återbruk
  • Mindre saker till återbruk, t.ex .böcker, husgeråd och leksaker

 

Tömningsintervall i föreningen:
Hushållsavfall - Varje vecka, oftast onsdagar*
Matavfall - Varje vecka, oftast tisdagar*
Tidningar/returpapper - Varje vecka, oftast måndagar*
Glas - Varannan vecka, oftast måndagar*
Pappersförpackn. - Varje vecka, oftast måndagar*
Plastförpackn. - Varje vecka, oftast fredagar*
Metallförpackn. - Varje vecka, oftast måndagar*

 

*Tömningsdag och intervall är endast preliminära pga. exempelvis trafikstörningar, personalbrist etc.