El- och gasolgrill är tillåtna på egen uteplats/balkong. Dessa får endast användas så att obehag inte uppstår för omkringboende.

Grilla på gården
Kolgrillning får endast ske på anvisad plats på gården. Föreningen har två iordningställda grillplatser. På gården mellan höghusen samt på gården mot Ekgränd. 
Tänk på att lämna den gemensamma grillplatsen i samma skick som du själv vill finna den!