Nyheter

Glada nyheter, Viaplay är tillbaka

Stort tack för ditt tålamod. Det här var en situation ingen ville hamna i och vi är fullt medvetna om att det har påverkat många.

Vi är glada över att vi nu är överens med Viaplay Group om ett nytt mångårigt avtal. Det innebär att vi åter igen kan erbjuda ett av marknadens vassaste utbud av tv och streaming. Från den 13 december kan du ta del av Viaplays innehåll. På sikt kommer vårt nya, utökade samarbete möjliggöra helt nya erbjudanden, fler sportsändningar och mer underhållning till dig - samlat på ett och samma ställe.

Kanalerna och innehållet lägger vi tillbaka så snabbt vi kan under dagen, du behöver inte göra något själv. Är du en av dem som är mitt i en serie eller avsnitt av det tillfälliga innehållet som vi erbjudit? Då kan du slappna av, vi ser till så att du kan fortsätta titta på det innehållet ett tag till framöver.

Vi önskar dig en riktigt god jul!

Elpriser och justering av utdebiteringsnivåer
Just nu i början av december ser vi kraftigt stigande priser på el i Sverige. Medelspotpriset på den nordiska elbörsen (i elområde 3) under perioden 1-8 december är ca 3,60 kr/kWh exkl. kostnad för certifikat, skatt, moms mm vilket ger en totalkostnad om drygt 5,00 kr/kWh. Många små åtgärder i lägenheten kan göra att förbrukningen hålls nere. Ett tips är att ha koll på sin löpande förbrukning på panelen invid entrédörren, eller logga in på Compwell och se sin nuvarande och historiska förbrukning. (Längre ned på sidan finns flera energispartips)

Föreningen har ett storkundsavtal med Fortum och deras avtal ”Fortum portföljförvaltning” vilket gör att vi kan få ett bättre pris för medlemmarna jämfört om vi alla skulle ha separata avtal.
Styrelsen följer utvecklingen och ser till att utdebiteringen till medlemmarna motsvarar kostnadsnivån. Problemet är att det är en viss eftersläpning mellan utdebitering och faktureringen från Fortum. Ser vi till hela året 2022 from januari till oktober kan vi konstatera att utdebiteringen legat något för lågt jämfört med vad vi betalat till Fortum.

Varmvattnet påverkas av höjda fjärrvärmekostnader och därmed måste även denna nivå öka from december 2022. Nivå på utdebitering av kallvatten är oförändrad.

Utdebitering av el och vatten (inkl. moms och övriga påslag) kommer från och med december uppgå till:
El: 5,00 kr/kWh
Kallvatten: 50 kr/kbm

Varmvatten: 82 kr/kbm

Som meddelats i föregående nyhetsbrev så kommer avräkningen att ske månadsvis från och med 2023, men till årsskiftet så kommer utdebiteringen ske som tidigare för en 3-månadersperiod (september-november).

Värmen i lägenheter
Styrelsen har fått en del frågor om värmen i lägenheterna. Vi har generellt inte sänkt värmen från tidigare år men vi har trimmat anläggningarna och gjort energioptimeringar av installationerna. Värmen i lägenheterna är inställd på att ligga i intervallet 19-21 °C. Men vid stora väderomställningar och när utetemperaturen ligger runt noll grader kan det ta tid för uppvärmningen att ställa in sig.

Elprisstöd
Regeringen har nu fattat beslut om ett elprisstöd. Som det verkar får även föreningar och organisationer nu ta del av detta stöd, dvs även bostadsrättsföreningar. För enskilda/privata elanvändare sägs stödet utbetalas under februari via Försäkringskassan.

Regeringen avser att inom en snar framtid återkomma med besked om när utbetalningarna till företag och andra organisationer kan ske. Styrelsen får återkomma i denna fråga när besked ges.

Stödet kommer i elområde 3 uppgå till 0,50 kr/kWh för faktisk förbrukning under perioden oktober 2021 till september 2022.

Ny Portkod
Ny portkod i föreningen kommer att börja gälla den 20 december. Information om ny kod kommer att delas ut i brevlådor.

Energispartips från Energimarknadsinspektionen kommer här:

Undvik torktumlaren — torktumlare använder väldigt mycket energi. Två till tre gånger mer energi än tvättmaskiner. Att hängtorka kläder sparar både energi och sliter mindre på kläderna.

Kyl maten rätt och underhåll din kyl och frys — ju kallare du har i din kyl och frys och ju varmare det är runtom dem, desto mer energi drar de. +4-5 °C i kylen och -18 °C i frysen är ett bra riktmärke för bra matförvaring och låg energianvändning. Har du en grad kallare i frysen, det vill säga -19 °C, ökar energianvändningen med fem procent.

Tvätta smart och effektivt — fyll tvättmaskinen ordentligt och välj inte högre temperatur än nödvändigt. Välj Eco-programmet så får du både låg energianvändning och ren tvätt.

Diska smart och effektivt — diska i diskmaskin i stället för hand och undvik att spola av disken före. Fyll diskmaskinen ordentligt och välj Eco-programmet. Att diska för hand förbrukar upp till fyra gånger så mycket energi som att diska i maskin.

Se upp med komfortvärmen — elektrisk golvvärme, elektriska handdukstorkar, värmefläktar, eluppvärmda badtunnor och liknande eldriven uppvärmning förbrukar stora mängder energi. Om du måste använda dem, begränsa användningen till tidpunkter då de verkligen kommer till nytta.

Spara på vattnet — att värma vatten förbrukar mycket energi. Halverar du tiden du spolar varmvatten så halverar du också energiförbrukningen.

Om du klickar på nedanstående länk så får du se hur långt 1 KWh (kilowattimme) räcker med avseende på olika apparater i hushållet. SPARTIPS EL .pdf 

 

Styrelsen önskar alla medlemmar en fin Jul- och Nyårshelg!
Nacka 2022-12-07

Generell information
Föreningen har två gästparkeringar, en vid Ekgränd 1 med 4 st. parkeringsplatser och en vid Ekuddsvägen 6 med 6 st. parkeringsplatser.

Det finns två typer av parkeringstillstånd:

  • För gäster: RÖTT som är giltigt i 18 timmar
  • För boende: BLÅTT som är giltigt i 2 timmar

Parkeringsböter erläggs om:

  • Parkeringstillstånd saknas i bilen
  • Parkeringstillståndet inte har fyllts i korrekt
  • Fel typ av parkeringstillstånd ligger synligt i bilen (gäst/boende).


Beställ parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd går att beställa från styrelsen genom att kopiera och svara på nedan text och skicka till .

Hej. Jag behöver nya parkeringstillstånd.

För- och efternamn:

Adress:

Lägenhetsnummer: (skatteverkets 4 siffror)

Typ: (Gäst / Boende)

Utdebitering av el och vatten
Vi har fått information från vår ekonomiska förvaltare SBC att rutinerna för utdebitering av el och vatten kommer att förändras from nästa år. Detta kommer att innebära att de individuella utdebiteringarna kommer att ske månadsvis istället för som nu var tredje månad.

I december kommer således den sista utdebiteringen för en 3-månaders period, vilket avser månaderna september-november.

Detta är en förändring som vi vet många har efterfrågat.

Som tidigare är det viktigt att vid byte av ägare så behöver parterna själva reglera förbrukningen.

Några energispartips (från Vattenfall)
Fem minuters kortare duschtid per dag sparar vatten, energi och pengar – ca 1 000 kr/år.
Tvätta i 40 °C istället för 60 °C.
Köra diskmaskin istället för handdisk.
Tina morgondagens middag i kylen då får du gratis kyla från den kylda maten.
Elektrisk golvvärme kan dra mycket energi. Åtminstone om du låter den stå på året runt eller väljer en onödigt hög temperatur.
Nya elektroniska apparater har ofta en mycket låg standby-förbrukning, mest energi sparar man genom att stänga standby läge av äldre apparater när de inte används.
Laddsladdar bör ju alltid dras ur kontakt när de inte används, främst ur ett brandsäkerhetsperspektiv.

Parkeringstillstånd för boende
Nya parkeringstillstånd för oss boende i föreningen är utdelade i postfacken enligt information som kom i nyhetsbrev i juni 2022. Boendetillstånden är giltiga under 2 timmar, medan parkerande gäster fortsatt kan stå i upp till 18 timmar.

Telia & Viasat
Som de flesta redan vet har Viasats utbud försvunnit från Telias utbud efter att de inte lyckats komma överens om ett nytt avtal sinsemellan. Om man (i väntan på en eventuell lösning) jättegärna vill ha tillgång till Viasats utbud redan nu kan man på egen hand teckna ett Viaplay-abonnemang. Då får man tillgång till Viaplays utbud av filmer, serier och barnprogram och det ger även tillgång till kanalerna TV3, TV6, TV8 och TV10 via streaming.

 

Hälsningar Styrelsen
Nacka 2022-11-03