Nyheter

På söndag 19:e februari kl. 15.00-16.00 kommer den mobila kretsloppscentralen att vara vid vändplatsen Ekuddsvägen 21-23, Ekudden. Här är hushållen välkomna att lämna mindre mängder grovavfall, smått elavfall, återbruk, textil, kläder och farligt avfall. Mer information finns här: Mobil kretsloppscentral | Nacka kommun

 

Hälsningar Styrelsen
Nacka 2023-02-15

Datum för föreningsstämma 2023 och tid för inlämning av motion
Årets föreningsstämma kommer att hållas den 11:e maj kl. 18.30. Eventuella motioner från medlem ska vara Styrelsen tillhanda senast den 28 februari. Motioner kan läggas i Styrelsens brevlåda på Ekuddsvägen 6 eller skickas in via mail till .

Vi kommer att hålla till i Nacka konferenscentrum som ligger i nära anslutning till Nacka sportcentrum och Nacka gymnasium. Exakt adress och plats kommer stå i kallelsen som skickas ut under våren.

 

Utdebitering av el och vatten
Utdebitering avseende förbrukning av el och vatten för december och januari månad kommer på hyresavin med förfallodag 28:e februari. Tyvärr var inte allt på plats för månadsdebitering i januari, men från och med mars kommer månadsdebitering att ske med en månads förskjutning, dvs. förbrukningen för februari månad hamnar på avin med förfallodag 31:a mars.

När vi summerar helåret 2022 konstateras att utdebiteringen för medlemmarna helt är i överensstämmelse med den fakturerade kostnaden.

 

Justering av elpris
Året har börjat hyfsat milt med betydligt högre temperaturer vilket påverkar det rörliga elpriset nedåt. Även marknaden ser mer positivt på energisituationen i Europa, vilket pressar ned elpriset även i Norden. Elmarknaden är dock fortsatt väldigt svårbedömd med priser som varierar kraftigt upp och ner.

Styrelsen har beslutat att sänka elpriset från och med februari månad till 1,80 kr/kWh. Denna nivå förutsätter att föreningen erhåller det utlovade elprisstödet om 0,50 kr/kWh, som avser en 12-månadersperiod. Föreningen förskotterar därmed elprisstödet till alla medlemmar. Precis som tidigare sker löpande uppföljning av faktisk kostnad och utdebiterad nivå och justeringar kan komma att ske under året.

Nivå på utdebitering av varm- och kallvatten är oförändrade.

Utdebitering kommer således från och med 1:a februari 2023 uppgå till (inkl. moms och övriga påslag):
El: 1,80 kr/kWh
Varmvatten: 82 kr/m³
Kallvatten: 50 kr/m³

 

Belysning
Under vårvinter kommer arbete utföras med att byta ut ljuskällorna i allmänna utrymmen, garage med mera till energisnål LED belysning.

 

Hälsningar Styrelsen
Nacka 2023-02-08

Elpriser och justering av utdebiteringsnivå
Efter december månads mycket höga kostnader på el på den Nordiska elbörsen, har kostnadsnivån under inledningen på januari varit lägre. Från och med januari kommer därför utdebiteringen i föreningen att sänkas från 5,0 kr till 3,50 kr/kWh, inklusive nätavgift, certifikat, skatt, moms mm.
Som vi beskrev i nyhetsbrevet i december ska utdebiteringen spegla självkostnaden för medlemmarna, men att eftersläpning mellan fakturering och debitering gör att korrigeringar kan ske i efterskott.

Nivå på utdebitering av varm- och kallvatten är oförändrade.

Utdebitering kommer således från och med 1 januari 2023 uppgå till (inkl. moms och övriga påslag):
El: 3,50 kr/kWh
Varmvatten: 82 kr/m³
Kallvatten: 50 kr/m³

 

Lås till avfallsbehållarna
Efter ett ihållande regn och påföljande minusgrader blev tyvärr låsen till avfallsbehållarna isbelagda och svåra att öppna. Nu finns nya skydd för låsen på plats så förhoppningsvis undviks detta framöver, men skulle händelsen upprepa sig så kanske lite värme kan hjälpa till vid upptining.

 

Hälsningar Styrelsen
Nacka 2022-01-11

Julgransinsamling och råd för sortering av julpapper, snören mm

När julgranen barrat klart hemma hjälper vi dig att bli av med den. Helgen den 14-15 januari 2023 klockan 11-17 har vi containrar för julgransinsamling uppställda på olika platser i Nacka. Välkommen!

Lagom till att julen dansas ut ställer Nacka vatten och avfall ut containers på flera olika platser runt om i Nacka. Här är hushållen välkomna att lämna sina julgranar. Följande tider och platser gäller 2023:

Platser för julgransinsamling

ÄLTA

 • Ekstubben Ältavägen/Ältabergsvägen, vid återvinningsstationen
  • Kolarängen, Ulvsjövägen/Ältavägen, vid återvinningsstationen

SALTSJÖBADEN

 • Parkeringen vid Saltsjöbadens IP, Neglingevägen

SALTSJÖ-BOO

 • Boovägen/Boo Gårds skola, vid återvinningsstationen
  • Skarpövägen 1, vid återvinningsstationen
  • Tollare folkhögskola, parkeringen
  • Utövägen, i närheten av panncentralen, Orminge

SICKLAÖN

 • Finnboda Varvsäg 12, utanför ICA Nära Finnboda
  Finntorp C, Gamla Värmdövägen 2
  • Henriksdalsberget, vid vattentornet
  • ICA Ektorp, parkeringen
  • Jarlabergsvägen, mitt emot Tempo
  • Kvarnholmsvägen 80, vid gym
  • Saltängen, vid återvinningsstationen
  Sickla köpkvarter, Planiavägen/Järlaleden

Du kan även lämna din gran till kretsloppscentralerna i Boo, Älta och Östervik.

Visste du att de insamlade granarna flisas och går till förbränning för utvinning av energi? Energin ger fjärrvärme. En full container med julgranar motsvarar den energi som krävs för att värma en normalstor villa i cirka 2 månader.

Det avfall som ändå uppstår kan ges nytt liv genom återvinning:

 • Sortera julpapper och kartonger som pappersförpackningar.
 • Lägg presentsnören, etiketter och tejp i soppåsen.
 • Sortera värmeljus och marschaller som metall. Tänk på att den lilla vekeshållaren i värmeljuset ska separeras från aluminiumkoppen

Tack för att du är med och återvinner julen!