Nyheter

Nyhetsbrev från Styrelsen oktober 2023

Nya handtag

Nu är nya handtag med enhandsfattning monterade på dörrarna från garage till hisshallar, vilket kommer underlätta passage.

 

Nya postlådor till låghusen

Äntligen är nya postlådor på plats till boende i låghusen. För att försöka bibehålla ett gott skick klistra inte upp lappar på skåpen och vid namnändringar kontakta styrelsen så ordnar vi nya namnskyltar.

 

Container för grovsopor

Helgen 13-15 oktober kommer det att finnas en container för grovsopor uppställd på Ekgränd 1. Observera att elavfall, färger, farligt avfall inte får slängas i containern. Nackas mobila kretsloppscentral kommer till Ekuddsvägen 21-23 den 12:e november och där kan allt sådant lämnas in.

 

Beredskapsvecka från MSB

Under september månad aktualiserade myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, behov av att under en kris själv kunna klara sitt uppehälle, till exempel vad gäller mat, medicin, värme, vatten, under ett antal dagar. Styrelsen rekommenderar alla att ta del av information gällande hemberedskap som ges av MSB, på deras hemsida och i broschyren När krisen eller kriget kommer.

 

 

Hälsningar Styrelsen
Nacka 2023-10-08