Nyheter

Nyhetsbrev från Styrelsen juni 2022

Nyhetsbrev med information från Styrelsen juni 2022

 

Hjärtstartare

Hjärtstartare har installerats invid anslagstavlor på entréplan i höghusen A och B. Dessa är avsedda att användas vid akut sjukdomsfall. Hjärtstartaren är aktiverad och klar att användas vid behov, man följer den självinstruerande (talande) instruktionen som startar vid användning. Så länge hjärtstartaren blinkar grönt är den redo att användas. Skulle den sluta blinka eller avge pip måste kontakt tas med företaget som levererat apparaten.


OBS! Skåpen till hjärtstartarna är larmade men vid akutläge bortse från detta.

 

Elpris

Höjning av elpriser i lägenheter och elstolpar kommer att ske fr o m 1 juni 2022, detta föranleds av elmarknadens allt högre priser. Nuvarande nivå har legat fast under en längre period och behöver nu korrigeras.
Elpriset per kWh kommer att bli 2,50 kr/kWh inkl moms.

Pris för VV och KV ligger kvar på oförändrad nivå sedan höjningen 2021-06-01:
VV 66,0 kr/m3 inkl moms
KV 30,55 kr/m3 inkl moms

 

Tillägg till Ordningsregler

Vid årsstämman 2022-05-19 bifölls Styrelsens proposition om ett tillägg, punkt 14, i föreningens ordningsregler som lyder:

På balkong eller uteplats hörande till lägenheten råder rökförbud.

Uppdatering av ordningsregler kommer att ske på hemsidan.

 

Anticimex

Varje medlem som är i behov av dosor mot silverfiskar måste personligen kontakta Anticimex. Detta ingår i vår försäkring utan självrisk. Vid kontakt med Anticimex ange försäkringsbolag Brandkontoret   och föreningsnamn Brf Ekuddshöjden.

 

Gästparkering  

För att göra mer plats åt våra bilparkerande gäster kommer nya parkeringstillstånd för oss boende i föreningen att gälla. Dessa kommer att vara giltiga i 2 timmar och vara i en avvikande färg jämfört tillstånden för tillfälliga besökare.

 

Automatiska dörröppnare

Om entréer med automatiska dörröppnare måste ställas upp för tillfälliga behov, såsom in-/utflytt, måste dörren öppnas manuellt med låsvredet/nyckel och inte via tryckknappen. Om inte detta följs kommer motorerna till dörröppnaren gå sönder.

 

Markarbete vid sopkärl

Buskar och växter kommer att planteras inom kort i slänten bakom sopkärlen vid Ekuddsvägen 6.

 


Trevlig sommar tillönskas alla medlemmar!

 

Nacka i juni 2022