Nyheter

Mobil kretsloppscentral Ekudden (2022-05-07)

På söndag 8 maj kl. 15.00-16.00 kommer den mobila kretsloppscentralen att vara vid vändplatsen Ekuddsvägen 21-23, Ekudden.

Här är hushållen välkomna att lämna mindre mängder grovavfall, smått elavfall, återbruk, textil, kläder och farligt avfall.

Har ni möjlighet att spärra av vändplanen så att vi får plats med våra två lastbilar, är vi tacksamma.

Fint om ni även fortsatt kan sprida informationen till era medlemmar. Bifogar turlistan för 2022 som med fördel kan sättas upp på anslagstavlor i entréer eller liknande.

Mer information finns här: Mobil kretsloppscentral | Nacka kommun

 

Med vänliga hälsningar,

Heidi Lauronen
Avfallshandläggare
Nacka vatten och avfall AB

___________________________________________

 

TEL 08-718 78 37 / 08-718 90 00
BESÖK Ryssviksvägen 2 B 
POST Nacka vatten och avfall, 131 81 Nacka
E-POST 
WEBB www.nackavattenavfall.se    

NVA logo liggande RGB