Nyheter

Städdag 17 oktober kl 10-12

Då var det dags för höstens städdag. Vi samlas och hjälps åt att göra fint i föreningen.
Samling på innergården och efteråt blir det gemensam korvgrillning. 

 Det kommer också finnas en container som enbart är för vår förening på plats 15-17 oktober vid vändplanen, Ekgränd 1. Viktigt att komma ihåg att man inte får slänga brandfarligt avfall eller elartiklar i den!   

 Vi vill även påminna om att märka upp din ev. cykel med lägenhetsnummer inför städdagen senast 10: oktober så att vi kan göra en genomlysning gällande vilka cyklar som används och inte.

Med vänlig hälsning

Styrelsen