Nyheter

Mobil kretsloppscentral på plats vid Ekudden

Den mobila kretsloppscentralen består av två lastbilar med behållare för olika avfallsfraktioner. Här är hushållen välkomna att lämna:
  • Textilier och kläder till återbruk
  • Övrigt återbruk (t.ex. böcker, husgeråd och leksaker)
  • Smått elavfall
  • Farligt avfall
  • Mindre mängder grovavfall

Datum för 2021

21 februari söndag 15:00-16:00

9 maj söndag 15:00-16:00

10 oktober söndag 15:00-16:00