Föreningens tillstånd krävs om du vill utföra en renovering/ändring som berör:

  • Bärande konstruktion t.ex. ändring i bärande väggar
  • Byte av ytterdörr
  • Ändring av befintlig ledning för avlopp/brunn, värme, gas eller vatten
  • Ändring av planlösning vid exempelvis flytt av badrum eller kök, flytt av ventilation, förändring på husets karaktär eller en vid ändring som kan vara till nackdel för huset och/eller de boende.

Vid en eventuell renovering/ändring där föreningens tillstånds krävs kontaktas styrelsen med ifylld och bifogad ansökan. Handläggningstiden är ca. 1-2 månader.

Detta får du inte göra

  • Riva bärande väggar eller flytta kök/badrum/dörröppningar utan tillstånd
  • Koppla in fläktar till ventilationskanaler eller vädringsluckor
  • Täcka igen ventilation
  • Byta element
  • Ändra fönster

Detta får du göra
Det som ingår i ditt Underhållsansvar i lägenhet får du ändra utan tillstånd.